ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—July,29,2014.
Tuesday,July,29,2014. ယေန႔-ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မ်ားမွာ ကုိယဥ္ၾကည္+မမုိးသူဇာတုိ႔က ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ႔ၾကသည္။ ညပုိင္းတြင္=ကုိေမာင္ေမာင္ျမင္႔+မနီလာ၀င္းဟန္တုိ႔က မနက္ဖန္အတြက္...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—July,29,2014.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း–July,24,2014.
Thursday,July,24,2014. ယေန႔–ဓမၼာေလာကေက်ာင္းတုိက္သစ္ဖြင္႔ပြဲ ၀ါဆုိသကၤန္းဆက္ကပ္ပြဲ ပဌာန္းေဒသနာရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲတြင္ ဒုတိယေန႔ေျမာက္မွာ ကုိေက်ာ္ေဇာ၀င္း+မမီမီ၀င္းမိသားစုတုိ႔က ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း–July,24,2014.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—July,19-to-22-2014.
Sunday, Monday.July—19-to-22-2014. သီတဂူသံဃ၀ိဟာရေက်ာင္းတုိက္၊ ၀ါဆုိသကၤန္းဆက္ကပ္ပြဲ၊ ေက်ာင္းတုိက္တည္(၃)ႏွစ္ျပည္႔ပြဲေတာ္ႀကီးကုိ July,19,2014.စေနေန႔မွာ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—July,19-to-22-2014.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—-July,18,2014.
Friday,July,18,2014. ယေန႔–ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မ်ားမွာ ကုိရွားရွားေမာင္+မယုလႈိင္လႈိင္၀င္းမိသားစု၊ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္+ေဒၚမုိးျဖဴ  မိသားစု၊ ကုိရာဇာ+မစႏၵာေထြး...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—-July,18,2014.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—July,16,2014.
Wednesday,July,16,2014. ယေန႔—ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မွာ ကုိေမာင္ေမာင္ျမင္႔+မနီလာ၀င္းဟန္တုိ႔က ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ႔ၾကသည္။ နံနက္ပုိင္း=(၁၀-နာရီ-၃၀-မီးနစ္ခ်ိန္တြင္)...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—July,16,2014.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—-July,14,2014.
Monday,July,14,2014. ယေန႔–ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မ်ားမွာ ကုိသန္႔ေဇာ္ေထြး+မေအးသီဟန္၊ Mr Robertson+မသူဇာေအာင္မိသားစုတုိ႔က ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ႔ၾကသည္။ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္=ဆရာေတာ္မ်ားဦးေဆာင္ကာ...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—-July,14,2014.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—July,12,2014.
Saturday,July,12,2014. ယေန႔–ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မွာ ကုိဘုိဘုိ+မနန္း၀ုိတစ္ပ္တုိ႔က ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ႔ၾကသည္။ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္=ဆရာေတာ္ေဒါက္တာစႏၵာသီရိႏွင္႔...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—July,12,2014.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း–July,11,2014.
Friday,July,11,2014. ယေန႔—ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မွာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္+ေဒၚမုိးျဖဴ(သၼီး)ရတနာေက်ာ္ မိသားစုတုိ႔က အိႏၵိယဘူေဖးစားေသာက္ဆုိင္တြင္ ဆက္ကပ္...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း–July,11,2014.