ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း–Apr,24,2015,Friday.
Apr,24,2015,Friday. ယေန႔–ေန႔ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မ်ားမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္၊ ပုိ႔စိန္႔တ္လူစီၿမိဳ႕ေန၊ ကုိဇင္ဦး+မလင္ဒါသဇင္သိန္းမိသားစုတုိ႔က...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း–Apr,24,2015,Friday.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—Mar,31,2015,Tuesday.
Mar,31,2015,Tuesday. ယေန႔–ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မ်ားမွာ ဦးစိန္ထြန္း+ေဒၚျမျမေအးမိသားစု၊ ကုိရွားရွားေမာင္+မယုလႈိင္လႈိင္၀င္း(သားေလး)လင္းအာရုဏ္ေမာင္...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—Mar,31,2015,Tuesday.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—Mar,07,2015.Friday.
Mar,07,2015,Satruday. ယေန႔—ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မ်ားမွာ ဦးေစာ၀င္း+ေဒၚခ်ိဳ မိသားစုတုိ႔က ဆက္ကပ္ လွဴ ဒါန္းခဲ႔ၾကသည္။ အားလုံးေသာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—Mar,07,2015.Friday.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း–Feb,28,2015.
Feb,28,2015,Sunday. ယေန႔–ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မွာ ကုိဘုိဘုိ+မနန္း၀ိုတစ္ပ္တုိ႔က ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ႔ၾကသည္။ ယေန႔ညပုိင္းတြင္=ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူအဓိပတိဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း–Feb,28,2015.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း–Feb,27,2015, Friday.
Feb,27,2015,Friday. (အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာမိသားစု၀င္မ်ားအားလုံးကုိ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းပြဲေတာ္...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း–Feb,27,2015, Friday.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—Jan,31,2015,Saturday.
Jan,31,2015,Saturday. ယေန႔—-ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မ်ားမွာ အရုဏ္ဆြမ္းကုိ=ကုိေဇာ္ႀကီး+မငယ္တုိ႔ကလည္းေကာင္း၊ ေန႔ဆြမ္းကုိ=ကုိဘုိဘုိ+မနန္း၀ိုတစ္ပ္တုိ႔က လွဴ...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—Jan,31,2015,Saturday.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း–Jan,29,2015.Thursday.
Jan,29,2015,Thursday. ယေန႔—ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မွာ ကုိသန္းႏုိင္+မမခုိင္တုိ႔က ဆက္ကပ္ လွဴ ဒါန္းခဲ႔ၾကသည္။ အားလုံးေသာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။ (Record—Sitagu...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း–Jan,29,2015.Thursday.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း–Jan,24,2015.Saturday.
Jan,24,2015.Saturday. ယေန႔–ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မွာ ကုိဘုိဘုိ+မနန္း၀ုိတစ္ပ္တုိ႔က ဆက္ကပ္ လွဴ ဒါန္းခဲ႔ၾကသည္။ ယေန႔–ညေန-၄-နာရီ-၃၀-မီးနစ္မွစတင္၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္၊ သီတဂူသံဃ၀ိဟာရေက်ာင္းတုိက္တြင္...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း–Jan,24,2015.Saturday.