New SSV Donors and Monthly donation...

0
New SSV Donors  and Monthly donation list (2014)
Your email:  2014 ခုႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းလစဥ္ေၾကး လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးေသာ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း စဥ္ ေက်ာင္းလစဥ္ေၾကး အလွဴရွင္ လစဥ္ အလွဴ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total ၁  သံဃဝိဟာရေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ $100 * * * * * * * * * * * * 1200 ၂  ဦးေက်ာ္ေက်ာ္+ေဒၚမိုုးျဖဴ...
Read More of New SSV Donors  and Monthly donation list (2014)

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း–Jan,27,2015.Tuesday.
Jan,27,2015,Tuesday. ယေန႔—ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မွာ ကုိယဥ္ၾကည္+မမုိးသူဇာတုိ႔က ဆက္ကပ္ လွဴ ဒါန္းခဲ႔ၾကသည္။ ညပုိင္းတြင္=ကုိေမာင္ေမာင္ျမင္႔+မနီလာ၀င္းဟန္တုိ႔က မနက္ဖန္...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း–Jan,27,2015.Tuesday.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း–Jan,24,2015.Saturday.
Jan,24,2015.Saturday. ယေန႔–ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မွာ ကုိဘုိဘုိ+မနန္း၀ုိတစ္ပ္တုိ႔က ဆက္ကပ္ လွဴ ဒါန္းခဲ႔ၾကသည္။ ယေန႔–ညေန-၄-နာရီ-၃၀-မီးနစ္မွစတင္၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္၊ သီတဂူသံဃ၀ိဟာရေက်ာင္းတုိက္တြင္...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း–Jan,24,2015.Saturday.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—Jan,23,2015,Friday.
Jan,23,2015,Friday.၏ ယေန႔—ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မ်ားမွာ ကုိေဇာ္မင္းဦး+မခင္ၾကည္မာလႈိင္မိသားစု၊ ဦးစိန္ထြန္း+ေဒၚျမျမေအးမိသားစုတုိ႔က စုေပါင္းဆက္ကပ္လွဴ...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—Jan,23,2015,Friday.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—Jan,16,2015,Friday.
Jan,16,2015,Friday. ယေန႔—ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မွာ ကုိမင္းေဇာ္ဦး+မခင္ၾကည္မာလႈိင္မိသားစုတုိ႔က ဆက္ကပ္ လွဴ ဒါန္းခဲ႔ၾကသည္။ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္=ဘုန္းဘုန္းဦးကာႏွင္႔အတူ...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—Jan,16,2015,Friday.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—Jan,12,2015.Sunday.
Jan,12,2015,Monday. ယေန႔—ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မွာ ကုိသန္႔ေဇာ္ေထြး+မေအးသီဟန္တုိ႔က ဆက္ကပ္ လွဴ ဒါန္းခဲ႔ၾကသည္။ ညပိုင္းတြင္= ကုိသန္း၀င္းေစာ+မဘီလန္ခ်ိဳင္းတုိ႔က ဆြမ္းဟင္းမ်ားႏွင္႔...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—Jan,12,2015.Sunday.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—Jan,10,2015.
Jan,10,2015, Saturday. ယေန႔—ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မွာ ကုိဘုိဘုိ+မနန္း၀ုိတစ္ပ္တုိ႔က ဆက္ကပ္ လွဴ ဒါန္းခဲ႔သည္။ ညပုိင္းတြင္= အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္၊သီတဂူသံဃ၀ိဟာရေက်ာင္းတုိက္၊ အပါတ္စဥ္စေနေန႔-ညတုိင္း...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—Jan,10,2015.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—Jan,09,2015.
Jan,09,2015,Friday, ယေန႔—ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မွာ ကုိေဇာ္မင္းဦး+မခင္ၾကည္မာလႈိင္မိသားစုတုိ႔က ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ႔ၾကသည္။ ညပုိင္းတြင္=ကုိဘုိဘုိ+မနန္း၀ိုတစ္တုိ႔က မနက္ဖန္အတြက္...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—Jan,09,2015.