New SSV Donors and Monthly donation...

0
New SSV Donors  and Monthly donation list (2014)
Your email:  2014 ခုႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းလစဥ္ေၾကး လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးေသာ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း စဥ္ ေက်ာင္းလစဥ္ေၾကး အလွဴရွင္ လစဥ္ အလွဴ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total ၁  သံဃဝိဟာရေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ $100 * * * * * * * * * * * * 1200 ၂  ဦးေက်ာ္ေက်ာ္+ေဒၚမိုုးျဖဴ...
Read More of New SSV Donors  and Monthly donation list (2014)

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း–Dec,18,2014.
Dec.18,2014 Thursday. ယေန႔–ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မွာ ကုိစုိင္းေစာင္+မမုိးမုိးငယ္မိသားစုတုိ႔က ဆက္ကပ္ လွဴ ဒါန္းခဲ႔ၾကသည္။ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္=ဘုန္းဘုန္းဦးကာသည္...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း–Dec,18,2014.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—Nov,30,2014.
Sunday, Nov-30-2014. ယေန႔—ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မ်ားမွာ ကုိတယ္ရီ၀င္း+မၿငိမ္းႏု၀င္းတုိ႔က လွဴ ဒါန္းဆက္ကပ္ ခဲ႔ၾကသည္။ ညေနပုိင္းတြင္=ဒါယိကာမႀကီး ေဒၚသန္းသန္းခုိင္မွ...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—Nov,30,2014.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—Nov,04,2014.
Thursday,Nov,04,2014. ယေန႔–အာ႐ုဏ္ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မွာ—- ကုိရဲမင္းဦး+မသူဇာ၀င္းမိသားစုတုိ႔က ကုိယ္တုိင္လာေရာက္ၾကၿပီး ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ႔ၾကၿပီး၊ အာဂႏၲဳဆရာေတာ္မ်ား...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—Nov,04,2014.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—Oct, 14, 2014.
Tuesday, Oct, 14, 2014. ယေန႔—ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မွာ ကုိယဥ္ၾကည္+မမုိးသူဇာတုိ႔က ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ႔ၾကသည္။ ညေနပုိင္းတြင္=ကုိေမာင္ေမာင္ျမင္႔+မနီလာ၀င္းဟန္တုိ႔က မနက္ဖန္အတြက္...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—Oct, 14, 2014.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—Oct,11,2014.
Saturday, Oct,11,2014. ယေန႔—ဆြမ္းကုသိုလ္ရွင္မွာ ကုိဘုိဘုိ+မနန္း၀ိုတစ္ပ္တုိ႔က လွဴဒါန္းဆက္ကပ္ခဲ႔ၾကသည္။ ညေနပုိင္းတြင္=သီတဂူသံဃ၀ိဟာရေက်ာင္းတုိက္၊...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—Oct,11,2014.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—Oct, 10,2014.
Friday, Oct, 10,2014. ယေန႔–ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မ်ားမွာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္+ေဒၚမုိးျဖဴမိသားစု၊ ကုိေဇာ္မင္းဦး+မခင္ၾကည္မာလႈိင္မိသားစုတုိ႔က လွဴဒါန္းဆက္ကပ္ခဲ႔ၾကသည္။ ညေနပုိင္းတြင္=ကုိသန္းေဇာ္+မသက္သက္တုိ႔က ကုိသန္းေဇာ္၏...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—Oct, 10,2014.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—Oct,05,2014
Saturday, Oct, 05,2014. ယေန႔–ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မွာ ကိုတယ္ရီဝင္း+မၿငိမ္းႏုဝင္းတို႔က ပညာထိုင္း စားေသာက္ဆိုင္သို႔ ဆရာေတာ္မ်ားအား ပင့္ေဆာင္၍ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ႔ၾကသည္။ ေန႔ဆြမ္းဘုဥ္းေပးၾကၿပီးေနာက္=ဦးေက်ာ္ေက်ာ္+ေဒၚမုိးျဖဴတုိ႔၏...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—Oct,05,2014