ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—July,19-20-2014.
Sunday, Monday.July—20-21-2014. (စာဖတ္သူ ပရိတ္သတ္တုိ႔အား ေမတၱာရပ္ခံျခင္း) အားလုံးေသာ  သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ခင္ဗ်ာ—— သီတဂူသံဃ၀ိဟာရေက်ာင္းတုိက္ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ယခုရက္ပုိင္းတြင္-ပုံမွန္...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—July,19-20-2014.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—-July,18,2014.
Friday,July,18,2014. ယေန႔–ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မ်ားမွာ ကုိရွားရွားေမာင္+မယုလႈိင္လႈိင္၀င္းမိသားစု၊ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္+ေဒၚမုိးျဖဴ  မိသားစု၊ ကုိရာဇာ+မစႏၵာေထြး...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—-July,18,2014.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—July,16,2014.
Wednesday,July,16,2014. ယေန႔—ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မွာ ကုိေမာင္ေမာင္ျမင္႔+မနီလာ၀င္းဟန္တုိ႔က ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ႔ၾကသည္။ နံနက္ပုိင္း=(၁၀-နာရီ-၃၀-မီးနစ္ခ်ိန္တြင္)...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—July,16,2014.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—-July,14,2014.
Monday,July,14,2014. ယေန႔–ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မ်ားမွာ ကုိသန္႔ေဇာ္ေထြး+မေအးသီဟန္၊ Mr Robertson+မသူဇာေအာင္မိသားစုတုိ႔က ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ႔ၾကသည္။ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္=ဆရာေတာ္မ်ားဦးေဆာင္ကာ...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—-July,14,2014.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—July,12,2014.
Saturday,July,12,2014. ယေန႔–ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မွာ ကုိဘုိဘုိ+မနန္း၀ုိတစ္ပ္တုိ႔က ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ႔ၾကသည္။ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္=ဆရာေတာ္ေဒါက္တာစႏၵာသီရိႏွင္႔...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—July,12,2014.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း–July,11,2014.
Friday,July,11,2014. ယေန႔—ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မွာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္+ေဒၚမုိးျဖဴ(သၼီး)ရတနာေက်ာ္ မိသားစုတုိ႔က အိႏၵိယဘူေဖးစားေသာက္ဆုိင္တြင္ ဆက္ကပ္...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း–July,11,2014.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း–July,10,2014.
Thursday,July,10,2014. ယေန႔—ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မွာ ကုိသန္းႏုိင္+မမခုိင္ တုိ႔က လွဴဒါန္း ဆက္ကပ္ ခဲ႔ၾကသည္။ ညေနပုိင္းတြင္=ကုိသန္႔ေဇာ္ေထြး+မေအးသီဟန္တုိ႔က ဆြမ္းဆန္အိပ္မ်ားကုိ...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း–July,10,2014.

ေန႔စဥ္မွတ္တမ...

0
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—July,08,2014.
Tuesday,July,08,24. ယေန႔—ဆြမ္းကုသုိလ္ရွင္မွာ ကုိယဥ္ၾကည္+မမုိးသူဇာတုိ႔က ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ႔ၾကသည္။ ညေနပုိင္းတြင္=မစႏၵာ၀င္း-က- ဆြမ္းဟင္းမ်ားႏွင္႔...
Read More of ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း—July,08,2014.